Redisseny tècnic de producte

El disseny aportat pel client o el mateix dissenyat per l'equip de ESAM, passa al departament d'enginyeria per a efectuar les propostes de canvi necessàries per aconseguir un disseny robust de motlle, allargar la vida del mateix i alhora optimitzar l'obtenció del producte i la reducció costos.

  • Cistella monobloc de 70 litres
  • Primera revisió de disseny
  • Evolució del diseny
  • Última fase de redisseny