Anàlisi de reologia Mold Flow

Treballant mà a mà amb les empreses líders en el sector per obtenir resultats a partir dels següents anàlisis:

- Reologia de flux (Moldflow & Moldex).

- Anàlisi estructurals.

- Anàlisi tèrmics.