Serveis

ESAM es situa a Espanya però la majoria dels nostres motlles els fabriquem a Àsia, el que ens dóna un avantatge competitiu pel que fa a preu. El projecte es desenvolupa i supervisa a les nostres oficines i únicament derivem la seva producció al mercat asiàtic.

El disseny del motlle es revisa amb una llista amb més de 200 ítems que hem anat incloent al llarg de la nostra experiència; es controla que es compleixin tots i cada un d'ells i és llavors quan es dóna l'ordre de compra de materials i producció. Durant tota la fase productiva s'informa setmanalment al client de l'estat del motlle, incloent imatges, vídeos i timmings.

Finalment es duen a terme una mitjana de 3 proves de motlle i es presenten les mostres al client, previ control dimensional de les mateixes. Quan les mostres són validades es dóna l'ordre d'embarcament i es passa una altre revisió al motlle amb més de 70 ítems, incloent els requeriments específics de cada client.

Un cop el motlle arriba aquí, passa per un segon control en un dels nostres motllistes locals associats, per assegurar que tot estigui en ordre, es neteja i s'envia finalment a les instal·lacions del client, al costat d'un extens manual on s'especifica tot el necessari per a la seva comprensió, manteniment i ús.

La nostra línia de treball s'ha centrat sobretot en l'automoció, peces tècniques i òptiques, el que ens ha format en el rigor i alta exigència típiques d'aquest sector. Els nostres motllistes asiàtics han estat homologats per nosaltres i per alguns dels nostres clients com Magneti Marelli, Grup Antolin o SEAT - VW.