Rol1 Pisador

0

PLPI01345 ROL1 PISADOR

Referencia: JR-2016-194
Material del producte: Mecanitzat en alumini
Acabat: Anoditzat negre brillant 20 micres
Disseny de producte: Client